Ακούστε Ζωντανά!

Ακούστε Ζωντανά!

Ακούστε Ζωντανά!

Weekdays: Παρασκευή

Παρασκευή

Παρακλητικός κανόνας

Παρακλητικός Κανόνας  εις τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό Αρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως και Κριμαίας.

Μουσικές βυζαντινές διαδρομές

Μουσικές βυζαντινές διαδρομές. Με τον κ. Αριστοτέλη Βογιατζόγλου, Πρωτοψάλτη Μητροπολιτικού Ναού και Διευθυντή Σχολής Βυζαντινής μουσικής.